“Teraz Matura” – najlepsze podręczniki przygotowujące do egzaminu dojrzałości

“Teraz Matura” – najlepsze podręczniki przygotowujące do egzaminu dojrzałości

Gdy matura zbliża się wielkimi krokami warto sięgnąć do sprawdzone od lat i powszechnie znane publikacje maturalne od wydawnictwa Nowa Era. Kompleksowy zestaw publikacji w uporządkowany i schematyczny sposób pozwoli uporządkować wiedzę do egzaminów maturalnych a także przyswoić wiedzę w jasny i czytelny sposób. Publikacje z serii Teraz Matura ze strony www.taniaksiazka.pl wyd. Nowej Ery zostały stworzone na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnych. Pozwalają zapoznać się z wszystkimi występującymi na egzaminie maturalnym typami zadań oraz stopniem ich trudności. Są pozycją obowiązkową dla każdego przystępującego do egzaminu dojrzałości.

Seria „Teraz matura” – kompleksowe przygotowanie do egzaminu dojrzałości

Seria “Teraz Matura” obejmuje kompleksowo omówione najważniejsze zagadnienia obowiązujące na egzaminie dojrzałości z przedmiotów takich jak:

  • język polski (zadania i arkusze maturalne uczą pisania wypracowań maturalnych, pomagają utrwalić najważniejsze zagadnienia z literatury obowiązującej na egzaminie, stanowi doskonałe źródło do przypomnienia lektur obowiązkowych, pomaga w przygotowywaniu wypowiedzi ustnych),
  • matematyka (stanowi zbiór zadań z poziomu podstawowego oraz rozszerzonego, zawiera arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, umożliwia szybkie powtórzenie nabytej wiedzy dzięki przypomnieniom teorii w każdym dziale),
  • język angielski (repetytorium maturalne z dodatkiem Speaking Ideas pozwala na wnikliwe przygotowanie się do egzaminu zarówno z części pisemnej jak i gramatyki, utrwala nabytą wiedzę, pozwala w prosty sposób przygotować się do części ustnej egzaminu, pozwala na zapoznanie się z formą egzaminu, zawiera szereg nagrań z audiodeskrypcją oraz uczy jak poprawnie pisać długie formy wypowiedzi w języku angielskim).

W serii ukazały się także repetytoria i arkusze egzaminacyjne z historii, chemii, geografii, biologii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie oraz języka niemieckiego.

Podręczniki zawierają najważniejsze oraz najczęściej występujące informacje których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu dojrzałości. Łatwość przyswajanego materiału repetytoria zawdzięczają czytelnym tabelom, schematom oraz ilustracjom które pomagają opanować materiał oraz w szybki sposób go powtórzyć. Każdy podręcznik pozwala na przekrojowe sprawdzenie nabytej wiedzy tuż przed egzaminem. Pozwala na wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania określonych typów zadań oraz daje możliwość samodzielnego kontrolowania wykonanych postępów w nauce.

Przy zakupie pozycji z serii “Twoja Matura” wyd. Nowej Ery użytkownik otrzymuje kod dostępu do dodatkowych zadań oraz materiałów edukacyjnych na portalu terazmatura.pl.